Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Podatki lokalne i Ordynacja podatkowa – wybrane problemy i planowane zmiany

Data szkolenia
2019-10-24
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.10.2019 wynosi 397 PLN
Po 10.10.2019 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci: Skarbnicy, dyrektorzy wydziałów podatków i opłat lokalnych, pracownicy zajmujący się wymiarem podatków i opłat lokalnych.

Prowadzący: Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Miejsce: Szczecin – Siedziba CS FRDL, ul. Kolumba 86

Czas trwania: 9.00-14.00

Program szkolenia

 1. WPROWADZONE I PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH A TAKŻE ORDYNACJI PODATKOWEJ:
  1. Zmiany w opodatkowaniu gruntów pod sieciami technicznymi.
  2. Rozszerzenie wyłączenia z opodatkowania budowli w pasach drogowych.
  3. Zmiana zasad stosowana klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
  4. Zmiany w ordynacji podatkowej związane z wdrożeniem RODO.
  5. Zmiany w zakresie podatnika podatku rolnego w odniesieniu do gruntów znajdujących się w Krajowym Zasobie Nieruchomości.
  6. Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
  7. Nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
  8. Od kiedy zaczną obowiązywać przepisy nowej Ordynacji podatkowej?
  9. Zasady wypełniania, składania i korygowania nowych formularzy informacji i deklaracji na podatki lokalne.
 2. PROJEKT NOWEJ ORDYNACJI PODATKOWEJ A GMINY:
  1. Skarga gminy na decyzje SKO.
  2. Zawiadamianie gmin o opóźnieniach w załatwieniu sprawy przez SKO.
  3. Prawo gminy do wniesienia ponaglenia na działania SKO.
  4. Ograniczenie w gminach kosztów prowadzenia postępowań, które przewyższają kwotę uzyskanego podatku.
  5. Umorzenie podatku.
  6. Solidarność w prawie podatkowym.
 3. UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 R. - WYBRANE PROBLEMY.
 4. WYBRANE NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH M.IN.:
  1. Opodatkowanie silosów.
  2. Opłata targowa przy wyłożeniu towaru poza obręb budynku, w którym dokonuje się sprzedaży.
  3. Usługi gastronomiczne a opłata targowa.
  4. Czy domownik może skutecznie odebrać pismo adresowane do podatnika na poczcie?
  5. Opodatkowanie urządzeń technicznych.
  6. Zwolnienie dla infrastruktury kolejowej po 1 stycznia 2017 r.
  7. Opodatkowanie transformatorów i rozdzielni.
  8. Wydłużenie terminu przedawnienia wymiaru przy wadliwej informacji.
  9. Opodatkowanie gruntów rolnych pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter