Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Profesjonalne prowadzenie biura rady

Data szkolenia
2019-10-24
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.10.2019 wynosi 377 PLN
Po 10.10.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy obsługujący rady gmin/powiatów, przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni.

Cel:
Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom zakresu zadań i funkcjonowania biura rady oraz statusu pracowników. Podczas zajęć zostaną omówione praktyczne problemy występujące
w funkcjonowaniu rady i jej organów oraz biura rady.

Prowadząca:
dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju. Znakomita i bardzo komunikatywna prowadząca.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

 1. Struktura organizacyjna gminy, powiatu.
 2. Zadania rady i organu wykonawczego.
 3. Organizacja współpracy rady z organem wykonawczym (regulacje statutowe).
 4. Sesja rady i posiedzenia komisji rady:
  • przygotowanie sesji i komisji,
  • obsługa sesji rady,
  • dokumentowanie obrad rady i komisji,
  • uchwały i inne akty normatywne.
 1. Status prawny i zadania przewodniczącego rady:
  • porządek obrad (wprowadzanie zmian),
  • wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami rady
   i posiedzeniami komisji,
  • podejmowanie czynności zapewniających przewodniczącemu rady sprawne kierowanie pracą rady,
  • interpelacje i zapytania,
  • rozpatrywanie skarg na organy (Komisja skarg, wniosków i petycji).
 2. Status prawny i zadania przewodniczących komisji i radnych.
 3. Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady, przewodniczącymi komisji i radnymi.
 4. Organizacja biura rady i jego pracy.
 5. Przygotowywanie dokumentów, ogłoszeń, zaproszeń związanych z funkcjonowaniem rady.
 6. Inne płaszczyzny aktywności biura rady i radnych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter