Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych

Data szkolenia
2019-10-23
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 09.10.2019 wynosi 387 PLN
Po 09.10.2019 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozliczenie rocznej inwentaryzacji.

Cel/ Korzyści:

Przedstawienie celu, metod i terminów w zakresie rocznej inwentaryzacji aktywów
i pasywów jednostki. Podniesienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w tym zakresie. Omówienie indywidualnych problemów związanych z roczną inwentaryzacją.

Prowadzący:

Dyrektor wydziału księgowości Urzędu Miasta Szczecin,  specjalista i praktyk z zakresu finansów publicznych - rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Definicja i rola inwentaryzacji w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
 2. Zasady i terminy inwentaryzacji:
 • przedmiot i zakres inwentaryzacji;
 • metody i terminy inwentaryzacji;
 • organizacja, przebieg, rozliczenie i wykorzystanie wyników inwentaryzacji;
 • instrukcja inwentaryzacyjna.
 1. Organizacja inwentaryzacji - harmonogram prac:
 • zadania komórki inwentaryzacyjnej;
 • zadania komisji inwentaryzacyjnej;
 • zadania zespołu spisowego.
 1. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury rzeczowych i pieniężnych składników majątku:
 • czynności przygotowawcze;
 • arkusze spisu z natury;
 • przebieg spisu z natury.
 1. Pozostałe metody inwentaryzacji:
 • technika uzgadniania sald środków pieniężnych w bankach oraz rozrachunków;
 • inwentaryzacja poprzez weryfikację pozostałych aktywów i pasywów.
 1. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w instytucjach kultury:
 • ewidencja księgowa na koncie bilansowym „014 zbiory biblioteczne”;
 • skontrum;
 • ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 1. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych:
 • ewidencja księgowa na koncie bilansowym „014 zbiory biblioteczne”;
 • spis z natury;
 • ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 1. Różnice inwentaryzacyjne:
 • ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;
 • ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 1. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji:
 • odpowiedzialność kierownika jednostki;
 • odpowiedzialność pracownika;
 • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.
 1. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
  • plan inwentaryzacji;
  • zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji;
  • harmonogram prac inwentaryzacyjnych;
  • arkusz spisu z natury;
  • protokół inwentaryzacji kasy;
  • oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane przed inwentaryzacją;
  • oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane po rozliczeniu inwentaryzacji;
  • sprawozdanie kontroli inwentaryzacji;
  • sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej;
  • decyzja poinwentaryzacyjna.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter