Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji i ewidencji

Data szkolenia
2019-08-20
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.07.2019 wynosi 276 PLN
Po 31.07.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy  działów księgowości w jednostkach budżetowych

Cel:
Szkolenie  ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, po zmianach przepisów prawa w tym zakresie - ćwiczenia warsztatowe w każdym bloku.

Prowadząca: 
Ekonomistka – praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie, od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość”.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Cena podstawowa: 398,00 zł netto/os.

LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 31 lipca br.

 • 1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni
 • 2. osoba: rabat 25%
 • 3. osoba: gratis
 • Powyżej 3 osób: rabat 50% dla każdej kolejnej.

Rabaty są naliczane od ceny 368,00 zł. Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Program szkolenia:

 1. Ewidencja należności budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
 1. należności krótkoterminowe i długoterminowe,
 2. na podstawie różnych dokumentów,
 3. nadpłaty,
 4. zaległości,
 5. przedawnienia,
 6. należności sporne.
 1. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.
 2. Aktualizacja należności budżetowych - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności, ewidencja.
 3. Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:
 1. upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
 2. wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
 3. kontrahent w likwidacji, upadłości
 4. postanowienia komornicze
 5. zakończenie postępowania egzekucyjnego
 6. koszty egzekucji.
 1. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
 1. umorzenie należności,
 2. odroczenie terminu płatności,
 3. rozłożenie zaległości na raty.
 1. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
 2. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej.
 3. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
 1. potwierdzanie sald,
 2. weryfikacja.
 1. Pytania.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter