Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

VAT w nieruchomościach

Data szkolenia
2019-08-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.07.2019 wynosi 276 PLN
Po 31.07.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Osoby rozliczające podatki (skarbnicy, główni księgowi, dyrektorzy ds. finansów, pracownicy wydziałów finansowych); prawnicy wewnętrznych jednostek, osoby odpowiedzialne za dotacje i projekty inwestycyjne, zwłaszcza te finansowane z UE, w podmiotach takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, spółki komunalne, instytuty naukowe, jednostki badawcze, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty wykonujące zadania publiczne, jednostki sektora finansów publicznych, urzędy administracji państwowej.

Cel/korzyści:

W zakresie opodatkowania VAT od nieruchomości, pojawiło się liczne i kontrowersyjne orzecznictwo. Nie jest jasne czy zawsze należy płacić VAT w przypadku sprzedaży czy przy wywłaszczenia nieruchomości. Wiele samorządów zapłaciło podatek w wyniku wezwania z organów podatkowych, jednak obecnie pojawiają się możliwości dochodzenia zwrotu VAT z tego tytułu. W niedawnym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE uznał polskie przepisy w zakresie VAT od sprzedaży nieruchomości za niezgodne z prawem UE.

Niejasności pojawiają się też w rozliczaniu najmu lokali, sal lekcyjnych, gimnastycznych i wstępu na obiekty sportowe czy też refaktur mediów np. kiedy rozliczyć podatek, z jaką stawką.

Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych.

Prowadzący:

prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorką komentarza do ustawy O kontroli skarbowej.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Cena podstawowa: 398,00 zł netto/os

LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 31 lipca br.

 • 1.osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni
 • 2. osoba:        rabat 25%
 • 3 osoba:         gratis
 • powyżej 3 osób:  rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty naliczane  są od ceny 368,00 zł.
Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Program:

1.  Czy sprzedaż podlega VAT

 • kiedy jednostka działa jako podatnik VAT,
 • sprzedaż nieruchomości jako handlowiec a zarządzanie własnym majątkiem,
 • dotychczasowa praktyka organów podatkowych i spory z podatnikami,
 • uchwała NSA z października 2015r.,
 • najnowsze, przełomowe, orzecznictwo WSA i NSA.

2. Wywłaszczenie gruntów

 • czy zawsze należy zapłacić VAT z tytułu wywłaszczenia gruntów np. pod autostradę?
 • co zrobić gdy zapłacono podatek a obecnie zgodnie z orzecznictwem nie było to konieczne?
 • jakimi przesłankami kierować się przy określaniu czy JST zobowiązane jest rozliczyć VAT?
 • orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  w tym wyrok w sprawie Wrocławia z 13 czerwca 2018r.

3.  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

 • stawki VAT,
 • zwolnienie,
 • grunty z pozostałościami zabudowań,
 • lokale mieszkalne,
 • lokale użytkowe,
 • grunty ogrodzone,
 • place betonowe i utwardzone,
 • planowane zmiany w zakresie pierwszego zasiedlenia – implementacja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Polskiej sprawie – sprzeczność polskich przepisów z prawem UE,
 • kwestie dokumentacyjne,
 • moment rozpoznania podatku,
 • wadium, zaliczka, zadatek,
 • sprzedaż gruntu z budynkiem,
 • możliwość dochodzenia zwrotu podatku,
 • sprzedaż nieruchomości a wpływ na współczynnik i preproporcję.

4.  Odliczanie VAT

 • kiedy możliwe jest odliczenie VAT?
 • uzbrojenie działek,
 • strefy inwestycje,
 • miana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji, 
 • orzecznictwo - w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne,
 • odliczanie VAT od targowiska – wyrok z 29 sierpnia 2017r.

5.  Korzystanie z nieruchomości do celów zarobkowych

 • najem, dzierżawa,
 • stawki, zwolnienia, kontrowersje,
 • usługi związane z obiektem sportowym,
 • usługi OSIR, MOSIR, MOKSIR,
 • refaktury mediów – kontrowersje i spory, ważne orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE,
 • faktury,
 • problematyczny obwiązek podatkowy przy refakturach i usługach ciągłych – kiedy rozliczyć podatek na przykładach,
 • typowe błędy,
 • kąpieliska, lodowiska, imprezy.

6. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych

 • istota odwrotnego obciążenia,
 • kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
 • katalog towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem,
 • odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
 • faktury i deklaracje,
 • problemy praktyczne.

7. Planowane i oczekiwane zmiany

 • split payment,
 • biała lista podatników,
 • należyta staranność,
 • konieczność weryfikacji rachunku bankowego,
 • STIR i blokada rachunku.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter