Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z obowiązkiem informacyjnym (RODO)

Data szkolenia
2019-08-19
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 15.06.2019 wynosi 276 PLN
Po 15.06.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Skarbnicy, Kierownicy wydziałów podatkowych, pracownicy urzędów gmin zajmujący się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Cel/korzyści:

Omówienie zasad przyznania zwrotu podatku akcyzowego, wzrost poprawności zwrotu podatku poprzez wskazanie i omówienie prawidłowych procedur i praktycznych zasad postępowania. Sporządzenie sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, obowiązek informacyjny (RODO) w realizacji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Prezentacja  wzorów decyzji.

Prowadzący:

Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 18 lat.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Cena podstawowa: 398,00 zł netto/os

LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 31 lipca br.

 • 1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni
 • 2. osoba:        rabat 25%
 • 3 osoba:         gratis
 • Powyżej 3 osób:  rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty naliczane  są od ceny 368,00 zł.
Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Program:

 1. Podmioty uprawnione do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (definicja producenta rolnego, dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, posiadacz samoistny, posiadacz zależny, współposiadacz, małżonek).
 2. Właściwość miejscowa w zakresie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
 3. Zasady sporządzania i składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.
 4. Elementy wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Załącznik – dokument o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła składane po raz pierwszy w 2019 r.
 5. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, jako załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku. Wezwanie do wyjaśnienia w przypadku wątpliwości, co do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
 7. Oświadczenie składane na wniosek strony w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 8. Pojęcie rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego. Limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła.
 9. Użytki rolne wykazane w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego 2019 r.
 10. Ustalanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 11. Obowiązek informacyjny (RODO) w realizacji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 12. Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (elementy decyzji, wzory decyzji, decyzja o odmowie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja zmieniająca decyzję o zwrocie podatku akcyzowego).
 13. Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego z wniosku składanego w sierpniu 2019 r.
 14. Sporządzenie wniosku o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 15. Sporządzenie sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 16. Omówienie wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter