Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Jesteśmy jednym z regionalnych ośrodków powstałej w 1989 roku Fundacji. Działalność prowadzimy głównie na terenie województwa zachodniopomorskiego, zwracając się do różnych grup odbiorców: samorządowców i innych pracowników administracji, nauczycieli, młodzieży, przedsiębiorców.

Misją Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jest wspieranie rozwoju samorządności, demokracji lokalnej oraz aktywności i partycypacji obywatelskiej w Polsce i innych krajach (zwłaszcza Europy Środkowej i Wschodniej) oraz permanentne przygotowywanie społeczności do pozytywnego i efektywnego funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Misja Centrum Szkoleniowego jest wypełniana poprzez osiąganie celów:

  • Wspieranie rozwoju samorządności i administracji publicznej,
  • Wspieranie rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego,
  • Przekazywanie doświadczeń krajom przechodzącym transformacje ustrojową.

Nasze cele realizujemy poprzez działania w następujących formach:

  • szkolenia (wykłady, seminaria, warsztaty),
  • konferencje,
  • konsulting i doradztwo,
  • projekty,
  • publikacje,
  • wspieranie tworzenia i prowadzenie struktur środowiskowych i zawodowych,
  • inspirowanie i ułatwianie współpracy międzygminnej, krajowej i zagranicznej.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter