Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Rekrutacja w projekcie partnerskim - Wspomaganie szkół

Data publikacji: 2019-02-05

Trwa rekrutacja w projekcie partnerskim "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego", realizowanym w ramach programu PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników/ współpracowników systemu wspomagania pracy szkoły/przedszkola, w tym trenerów, edukatorów i osób deklarujących zainteresowanie problematyką wspomagania placówek oświatowych z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, w zakresie wspomagania szkół/przedszkoli ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

Rekrutacja w województwie zachodniopomorskim trwa w sposób ciągły.


Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: projekty@bydgoszcz-frdl.pl lub do Biura CS FRDL w Szczecinie: centrum@frdl.szczecin.pl

Więcej szczegółów na temat projektu

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter